Skip to Content

Aan de slag met het Kawa-model in een Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Onderzoek naar de waarde binnen de ergotherapeutische inventarisatie en als basis voor cliëntgerichte zorg. (Bachelor Thesis)

Aan de slag met het Kawa-model in een Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Onderzoek naar de waarde binnen de ergotherapeutische inventarisatie en als basis voor cliëntgerichte zorg. (Bachelor Thesis)

Be First!

Bachelor Thesis:

Author: Maya Ostyn

Studiegebied: Gezondheidszorg (Field of study: Healthcare)
Opleiding: Bachelor in de Ergotherapie (
Academiejaar: 2012-2013
Module: Bachelorproef
Promotor(s): Mevrouw De Loof ergotherapeut/woonbegeleider

Abstract

Cliëntgerichte zorg is een term die niet meer weg te denken is binnen de gezondheidszorg maar blijkt
niet altijd evident in de praktijk om te zetten. Een dergelijke benadering begint vanaf de eerste fase
van het ergotherapeutisch proces, het verzamelen van gegevens van de cliënt.

Het Kawa-model – die een rivier als metafoor voor de levensomstandigheden gebruikt – geeft de cliënt
de kans om met eigen woorden de beleving van zijn levenssituatie mee te delen en zo bij te dragen aan
de basis van cliëntgericht werken.

Deze stelling wordt nagegaan door het model toe te passen bij chronisch psychiatrische patiënten
binnen een psychiatrisch verzorgingstehuis. Om de mogelijke meerwaarde van het model te
ontdekken, wordt de informatie in het cliëntendossier vergeleken met de gegevens, verkregen via het
Kawa-model. Eerst worden groepssessies georganiseerd om vervolgens individueel de rivier vorm te
geven.

Uit de vergelijking blijkt dat via het Kawa-model extra informatie wordt verzameld en dat deze
gegevens relevant zijn voor de ergotherapeutische praktijk. Het model is ook flexibel in gebruik en
laat zowel voor cliënten als voor de ergotherapeut veel ruimte voor creativiteit toe. Toch is het model
niet bij iedereen van toepassing aangezien de cliënt zich o.a. moet kunnen vinden in metaforisch
denken. Er wordt geconcludeerd dat het Kawa-model voor bepaalde cliënten een meerwaarde betekent
voor de ergotherapeutische inventarisatiefase en als basis voor cliëntgerichte zorg.

Sleutelwoorden: Kawa-model, Psychiatrisch Verzorgingstehuis, inventarisatie, cliëntgerichte zorg,
rehabilitatie, geestelijke gezondheidszorg.

Link: http://dspace.howest.be/bitstream/10046/956/1/Bachelorproef+Maya+Ostyn.pdf

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Answer in numbers, not words (10 not \\\"ten\\\") *