Bachelor Thesis: Author: Maya Ostyn Studiegebied: Gezondheidszorg (Field of study: Healthcare) Opleiding: Bachelor in de Ergotherapie ( Academiejaar: 2012-2013 Module: Bachelorproef Promotor(s): Mevrouw De Loof ergotherapeut/woonbegeleider Abstract Cliëntgerichte zorg is een Continue Reading »